Co2 for plants

Ogljikov dioksid CO2

V zraku se ogljik pojavlja kot ogljikov dioksid (CO2). V zrak ga vnesejo z dihanjem rastlin in živali ter z razpadanjem ali kurjenjem organskih snovi. Botanika uči, da je sladkor sestavljen iz CO2 in vode. Iz tega lahko znova nastane škrob, maščoba, kaša in druge snovi. Beljakovine vsebujejo tudi ogljik. Tako postane razumljivo, da ogljik včasih predstavlja 50% suhe snovi rastline. Ogljik je torej zelo pomemben element za strukturo rastline. Zrak ima 0,03% ogljikovega dioksida. Vendar pa ta nizka vsebnost zadostuje.                 

                

6H2O + 6CO2 - Luč à C6H12O6 + 6O2                 

                

Enostavno povedano: Voda + Ogljik - Luks à energija                

Več CO2, kolikor ima rastlina več energije, če ima dovolj vode in svetlobe. Notranji pridelovalci, ki ustvarjajo preveč podtlaka (velik sistem za odsesavanje - majhen vhod), vedno dobijo manjše rastline zaradi tankega zraka (malo CO2), kot če zagotavljajo boljši zračni tlak.