Enzymes

Encimi

Encimi lahko naredijo snovi manjše, hkrati pa vežejo 2 snovi skupaj.

Encimi v ROOT + povezujejo bio katalizatorje: so beljakovine s katalitično funkcijo. Katalizator je snov, ki pospeši hitrost reakcije, ne da bi jo zaužili.

Encimi so veliki proteini z določeno prostorsko strukturo. (običajno sferične)

V reakciji z encimi, encim veže substrat: tvori se encimsko-substratni kompleks. Potem poteka reakcija, proizvodi se sproščajo iz encima. Vodikovi mostovi (voda) igrajo pomembno vlogo pri povezavi encim-substrat.

Encimi delujejo posebej, lahko pretvorijo samo enega ali kvečjemu nekaj povezanih podlag. Encim in substrat morata biti skupaj kot ključ v ključavnici.

Encimske skupine

Encime lahko razdelite na skupine:

Hidrolaze Ti encimi katalizirajo reakcije hidrolize. Hidroliza je razcep kemijskih spojin z vključitvijo vode.
Oksidoreduktaze Ti encimi katalizirajo redoks procese. (prenos elektronov)
Faze prenosa Ti encimi katalizirajo reakcije prenosa skupin.
Lyases Ti encimi katalizirajo cepitev ogljik-ogljik (C-C) (C-O) (C-N)
Ligase Ti encimi katalizirajo povezave med substrati.

Encimi in koencimi imajo le omejeno življenjsko dobo in jih je treba pravočasno zamenjati.

Dodajanje dodatnih encimov v ali na posevek bo vedno povzročilo hitrejšo in bolj zdravo rast vsake rastline.